Știri și evenimente

Știri și evenimente

În data de 10 iulie 2014, la sediul APM Tulcea, a avut loc prima întrunire a grupului de lucru în procesul de elaborare a Planului de Management Integrat al RO SCI 0060 Dealurile Agighiolului.

Temele prezentate au fost scopul, obiectivele și structura Planului de Management  și Regulamentul RO SCI 0060 Dealurile Agighiolului. Deasemeni, s-au trecut în revistă  diferitele activități care generează presiuni asupra SCI și asupra  Rezervației geologice.

PMI-PV Grup lucru 1

**********************************************************************************************************************

În data de 13 decembrie 2013, Asociația GeoD petru promovarea geodiversității a susținut prezentarea publică ”Valorile patrimoniului natural al SCI Dealurile Agighiolului și dezvoltarea durabilă”,  activitate de informare și conștientizare  din cadrul proiectului nr. SMIS-CSNR 36254, implementat prin Programul Operațional Sectorial Mediu.

Activitatea, desfășurată în sala de conferințe a Hotelului ”Select” din Tulcea, a prilejuit organizatorului expunerea de teme referitoare la rețeaua ecologică Natura 2000 , desemnarea legală a SCI Dealurile Agighiolului și valorile naturale pentru care s-a instituit regimul de arie naturală protejată, Rezervația geologică Agighiol,  noțiunea de ”dezvoltare durabilă”,  precum și rolul custodelui în administrarea celor două arii naturale protejate.

Activitatea a prilejuit Asociației GeoD întâlnirea cu reprezentanți ai instituțiilor și comunităților locale care au lansat ca și teme de discuție: dezvoltarea turismului zonal în baza creșterii vizibilității celor două arii naturale protejate prin investiții de infrastructură de vizitare și informare,  implicarea generației tinere în mai buna cunoaștere a valorilor naturale și culturale ale zonei. Participanții au mai fost interesați de diferite aspecte privind studiile de cercetare realizate prin proiect, precum și despre procesul de elaborare a Planului de management al SCI Dealurile Agighiolului.

***********************************************************************************************************************

Asociația GeoD pentru promovarea geodiversității, custodele Sitului de Interes Comunitar Dealurile Agighiolului, în perioada 09.07.2012-08.03.2015 implementează Proiectul Biodiversitate și dezvoltare durabilă în zona sitului de interes comunitar RO SCI 0060 Dealurile Agighiolului, nr. SMIS-CSNR 36254 , cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Îmbunătăţirea măsurilor de  management pentru conservarea habitatelor prioritare şi a speciilor protejate de interes comunitar reprezintă un  obiectiv al proiectului care are ca și rezultat obţinerea unei baze de date, componentă a Planului de Management Integrat al ROSCI 0060 Dealurile Agighiolului.

Un număr de 6 rapoarte de cercetare a biodiversității și a cadrului socio-economic  rezultate din studiile demarate în ultima decadă a lunii aprilie 2013  de S.C. ENVIRO ECOSmart S.R.L., vor completa golul de informaţie științifică cu privire la SCI Dealurile Agighiolului.

Până la data de 31 iulie 2013, Asociația GeoD a recepționat rapoarte parțiale însoțite de hărți GIS – componente ale bazei de date – pentru studii privind:

1.  Cartarea habitatelor, inventarierea asociaţiilor vegetale şi  stabilirea valorilor de referinţă a  stării favorabile de conservare a habitatelor de interes comunitar;

2.  Identificarea şi cartarea limitelor ariei protejate, a formelor de  proprietate asupra terenurilor, a regimurilor de administrare şi a folosinţei terenurilor;

3.  Determinarea distribuţiei şi elaborarea studiului pentru stabilirea valorilor de referinţă a  stării favorabile de conservare a speciilor protejate de interes comunitar;

4.  Elaborarea studiului privind capacitatea de suport la păşunat a pajiştei, habitat prioritar;

5. Elaborarea studiului  de identificare şi evaluare a presiunilor şi ameninţărilor antropice asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar.

***********************************************************************************************************************

Săptămâna Școala altfel  din cadrul programului național “Să știi mai multe, să fii mai bun!” , care s-a desfășurat în perioada 1-5 aprilie 2013, a prilejuit Asociației GeoD și școlilor partenere, organizarea de excursii  în aria naturală protejată Dealurile Agighiolului.

Copii și cadre didactice, parcurgând interesantul cadru natural,  au aflat despre valorile naturale ale Sitului de Interes Comunitar Dealurile Agighiolului și ale Rezervației Geologice Agighiol.

***********************************************************************************************************************

În zilele de 18,19 și 20 iunie 2013, Asociația GeoD a susținut în  școlile comunităților învecinate dealurilor Agighiolului, prezentări orale cu privire la valorile naturale ale ariei naturale protejate.

Înainte de vacanța de vară, copiilor li s-au  împărtășit ”Povestiri adevărate” despre  animale marine care au  populat cândva zona și a căror fosile  pot fi observate în stâncile Rezervației geologice, povestea continuând cu plantele și animalele întâlnite astăzi și echilibrul lor natural, pentru care este necesar să acordăm mai multă grijă.

Urmare a activităților, copiilor le-a fost lansată invitația de a se exprima în legătură cu aria naturală protejată prin lucrări  scrise sau  desenate  care, după începerea anului școlar 2013-2014 ,   vor fi  găzduite de siteul www.dealurileagighiolului.ro, la secțiunea ”Comunități”.

****************************************************************************************************************************

Proiectul Biodiversitate și dezvoltare durabilă în zona sitului de interes comunitar RO SCI 0060 Dealurile Agighiolului, a fost prezentat comunităților locale  în luna martie 2013, prin activitatea Lansarea proiectului în comunități. La evenimentul susținut  în localitatea Agighiol,  au participat reprezentanți ai instituțiilor și mediului economic local precum și reprezentanți ai Universității și Institutului de Geologie din București.  Evenimentul a prilejuit Asociației GeoD prezentarea obiectivelor și rezultatelor așteptate ale Proiectului, finanțarea acestuia, precum și lansarea invitației către participanți de a-i fi alături   în activitatea de elaborare a Planului de Management al SCI Dealurile Agighiolului.        Noțiunea de management a SCI a suscitat interesul majorității celor prezenți, s-au dezvoltat diverse teme de discuții, fiind expuse puncte de vedere pro și contra reglementării unor activități, a custodiei sau a instituirii regimului de arie naturală protejată .

****************************************************************************************************************************

Săptămâna Școala altfel din perioada 1-5 aprilie 2013, a prilejuit Asociației GeoD și școlilor partenere, organizarea de excursii în aria naturală protejată Dealurile Agighiolului.
Copii și cadre didactice , parcurgând interesantul cadru natural,  au aflat despre valorile naturale ale Sitului de Interes Comunitar Dealurile Agighiolului și ale Rezervației Geologice Agighiol.

Imagini ale acestor activități se pot accesa în secțiunea Galerie foto.

****************************************************************************************************************************

În desfășurarea  proiectulului POS Mediu ”Biodiversitate și dezvoltare durabilă în zona sitului RO SCI 0060 Dealurile Agighiolului”, nr. SMIS-CSNR 36254 , implementat de Asociația GeoD pentru promovarea geodiversității,  în perioada 09.07.2012-10.02.2013 s-au realizat activități care au condus la atingerea primilor indicatori ai proiectului:

–  Emiterea unui comunicat de presă privind începerea proiectului în presa națională și județeană precum și pe siteul asociației;

–  Evaluarea  gradului de conştientizare privind importanţa menţinerii/îmbunătăţirii stării favorabile de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar pentru care a fost desemnat SCI  Dealurile Agighiolului prin ”Raport executiv – Cercetare cantitativă preliminară implementarii proiectului”- studiu executat de S.C. Mercury Research S.R.L.;

–  Realizarea de materiale de informare și conștientizare care vor susține activitățile asociației legate de promovarea proiectului și a SCI Dealurile Agighiolului, executate de S.C. MIXERA S.R.L..

In primul trimestru al anului 2013, asociația va susține o serie de activități în comunitățile din aria de acoperire a proiectului: Valea Nucarilor-Agighiol, Sarichioi, Mihail Kogălniceanu, Frecăței – Cataloi și Tulcea, care au ca și obiective lansarea proiectului în comunități, prezentarea SCI Dealurile Agighiolului în școli, urmată de organizarea unor excursii în aria naturală protejată.

Deasemeni, în luna martie vor începe activitățile privind studiul biodiversității SCI Dealurile Agighiolului, realizate în cadrul unui contract de servicii de studii de cercetare.

Asociația GeoD pentru promovarea geodiversității mulțumește tuturor colaboratorilor.

 

Untitled

Mesaje

Lasa un comentariu