Turism

Reguli de vizitare

Anexa Nr. 8 a Regulamentului prevede următoarele reguli de vizitare a sitului Natura 2000 Dealurile Agighiolului:

Accesul turiştilor este permis  numai pe drumurile şi căile de acces existente, tradiţionale ale comunităţilor şi pe traseele stabilite şi marcate de custodele Sitului Natura 2000 Dealurile Agighiolului.

Camparea se face în locurile special amenajate.

Este interzis focul în afara vetrelor amenajate pe traseu. La plecare stingeţi cu atenţie focul. Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi şi asiguraţi-vă că nu au asupra lor brichete, chibrituri sau alte surse de foc!

Este interzisă deranjarea habitatului prin producerea de larmă, prin orice mijloace.

Fiecare vizitator are obligaţia de a colecta deşeurilor pe care le generează pe timpul tranzitării, vizitării sau desfăşurării de activităţi. Deşeurile vor fi evacuate în afara perimetrului sitului de interes comunitar, în locuri special marcate şi amenajate pentru colectare, ale localităţilor.

În perimetrul Sitului Natura 2000 Dealurile Agighiolului, flora şi fauna sălbatică sunt ocrotite prin lege. De asemenea fosilele de animale vertebrate şi nevertebrate şi bunurile ce aparţin patrimoniului naţional mobil. Recoltarea acestora este interzisă.

Este interzisă  rănirea sau uciderea exemplarelor de faună sălbatică.

Este interzisă distrugerea marcajelor sau deteriorarea amenajărilor turistice.

Pe teritoriul Sitului Natura 2000 Dealurile Agighiolului se practică turismul organizat, iar turiştii vor colabora cu autorităţile, pentru protejarea naturii.

Mesaje

Lasa un comentariu