Turism

Puncte de interes turistic și posibilități de recreere în zonă

Insula Popina

In perioada 1948-1994, Insula Popina a fost rezervaţie naturală, după 1994 devenind zonă strict protejată din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. De natura calcaroasă, insula are o suprafaţă de cca. 98 ha şi o înalţime maximă de 47 m.

ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim – Sinoie siROSCI0065 Delta Dunării  http://www.ddbra.ro/

Fiind izolata de continent, insula a putut conserva numeroase specii de plante ierboase specifice stepei dobrogene, constituind astfel locul de cuibărire a unor păsări, precum şi habitatul unor reptile şi insecte, unele dintre ele destul de periculoase. Aici se întâlneşte planta endemică Ornithogalum oreoides, precum şi una dintre cele mai veninoase specii de păianjen, numit şi văduva neagră. Insula Popina este singurul loc din ţară unde se întâlneste lăcusta Isophya dobrogensis.
In zonele stâncoase de ţărm se pot întâlni exemplare de şarpe de apă, iar în zonele argiloase se pot vedea câteva perechi de călifar alb. Insula reprezintă loc de cuibărit pentru călifarul alb, dar şi loc de popas pentru păsările migratoare. Primăvara se pot observa păsări de mlaştină şi păsări de pădure, cum ar fi privighetoarea roşcată.

Cetatea Enisala (Yeni-Sale)

Ruinele fortăreţei medievale Yeni-Sale (Enisala, Enişala, Eraclea sau Herkleia, pe măsura îndepărtării în timp) se află pe un deal calcaros care domină zona lacurilor Razim şi Babadag, aflat la 2 km de localitatea Enisala. Cetatea Yeni-Sale are un plan poligonal neregulat, care urmează sinuozităţile masivului de calcar jurasic pe care este amplasată. Începute în anul 1939, cercetările arheologice au continuat, cu unele întreruperi, în perioada anilor 1970-1998. Materialele descoperite în urma cercetărilor arheologice şi mai ales monedele bizantine, genoveze, tătărăşti, moldovene, muntene sau turceşti, atestă rolul militar, politic, administrativ şi economic pe care l-a îndeplinit cetatea.

Cetatea a fost menționată pentru prima oară însecolul al XV-lea, în cronica lui Sükrüllah, sub numele de Yeni-Sale. După ce a a aparţinut o vreme despotatului dobrogean, între anii 1397 – 1418, în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân, cetatea a făcut parte din sistemul defensiv al Ţării Româneşti. După cucerirea Dobrogei de către turci (1419 – 1420), în anul 1421 aici a fost instalată o garnizoană militară otomană. Ulterior, cetatea a fost părăsită, atât ca urmare a înaintării stăpânirii turceşti dincolo de Gurile Dunării, până la Cetatea Albă şi Chilia (1484), cât şi datorită a formării cordoanelor de nisip care separă lacul Razim de Marea Neagră. În secolul al XVI-lea, cetatea nu mai corespundea intereselor strategice şi economice otomane. Ultimul comandant otoman al cetăţii este Evli Çelebi, menţionat în 1651. Cetatea cade apoi în ruine. În 1741, circa 1600 de familii de lipoveni se stabilesc în localităţile din jurul cetăţii, adăugându-se grecilor, românilor, bulgarilor, tătarilor, turcilor şi cerchezilor care trăiau deja în zonă.

http://ro.wikipedia.org/wiki/enisala,tulcea#mv-head

Enisala – gospodăria ţărănească

Amplasat în centrul localităţii Enisala, la 6 km de oraşul Babadag si 51 km de Municipiul Tulcea, muzeul reprezintă chintesenţa gospodăriei tradiţionale nord-dobrogene din zona lacului Razim, de la începutul secolului al XX-lea. Gospodăria ţărănească apartine ICEM Tulcea, Institutul de Cercetari Eco-Muzeale.

Ansamblul arhitectural cuprinde: casa cu chiler şi câteva din anexele tipice pentru o gospodărie din această zonă: bucătăria şi cuptorul de vară, grajdul pentru animale, porumbarul, şoproanele, fântâna.

Casa este construită conform planimetriei tradiţionale, cu o tindă centrală şi două camere.

Anexele gospodăreşti, reconstituite, constituie în prezent spaţii de expunere a colectiilor, care cuprind căruţe pictate, tipic dobrogene, instrumentar agricol, unelte pescăreşti, scule şi produse de dogărie, fierărie, albinărit, olărit, instrumentar pentru industria casnică textilă.

In interiorul locuinţei se poate admira o bogată colecţie de ţesături tradiţionale.

Muzeul poate fi vizitat din mai până în noiembrie, de marţi până duminica, între orele 10-18. In zilele de luni şi marţi muzeul este închis.

Enisala http://www.info-delta.ro/localitatea-enisala—judetul tulcea-p44.html

Babadag http://www.info-delta.ro/localitati-22/babadag-153.html

Tulcea http://www.info-delta.ro/orasul-tulcea-23/

ICEM Tulcea http://icemtl.ro/

Lacul Beibugeac  – Plopu

Dealul Deniz Tepe

 

Mesaje

Lasa un comentariu