Mediul fizic și biodiversitatea

Amenințări

Amenințări asupra biodiversității

Amenințările asupra biodiversității reprezintă acei factori de natură să producă degradarea echilibrului sistemelor vii. În anul 2010, se estima că în ultimii 50 de ani, 60% din serviciile ecosistemice ale Terrei au fost degradate ca urmare a activităților umane și a schimbărilor climatice.

La nivelul Comisiei europene de mediu şi în baza rapoartelor Uniunii Internaţionale  pentru Conservarea Naturii (IUCN), pentru ariile naturale protejate s-au inventariat ameninţările care pot influenţa negativ starea de conservare a ecosistemelor.

Pentru SCI Dealurile Agighiolului, prin  proiectul ”Biodiversitate și dezvoltare durabilă în zona sitului RO SCI 0060 Dealurile Agighiolului”, nr. SMIS-CSNR 36254 finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu, se va realiza o evaluare a presiunilor actuale și a amenințărilor viitoare asupra speciilor protejate și a habitatelor de interes comunitar din SCI, astfel încât măsurile de management care se vor stabili, să fie de natură să asigure menținerea sau îmbunătățirea stării favorabile de conservare a acestora.

După finalizarea studiului, raportul de evaluare va fi făcut public, putând fi accesat de pe această pagină.

Mesaje

Lasa un comentariu