Mediul fizic și biodiversitatea

Geologie

Dealurile Agighiolului fac parte din orogenul nord-dobrogean, orogen chimmeric (alpin timpuriu), format pe radacinile cutate mai vechi ale catenei hercinice. Orogenul chimmeric a inceput sa se dezvolte la sfarsitul Permianului […]

detalii

Geomorfologie

Situl ROSCI 0060 Dealurile Agighiolului este situat în partea de nord-est a Dobrogei, caracterizata printr-un relief deluros.  Dealurile Tulcei aparţin din punct de vedere geomorfologic podişului nord-dobrogean, cu altitudini medii […]

detalii

Relief și peisaj

Dealurile Tulcei din estul Dobrogei nordice formeaza o sucesiune de dealuri cu pante line, care alterneaza cu zone cu relief plat. La sud-vest de satul Agighiol, Dealul Pietros isi trimite […]

detalii

Hidrologie

Văile din regiunea sitului sunt largi, seci, şi utilizate ca teren agricol. Singurele văi cu apă sunt Valea Tulcea, la est de sit, cu afluentul ei drept Valea Cataloi. Valea […]

detalii

Climă

Clima este continentală extremă, de tip pontic, foarte secetoasă şi cu puternice contraste de temperatură între iarnă şi vară. Temperaturile medii anuale sunt ridicate (10-11o C), variind între +1 si […]

detalii

Vegetație și faună

Vegetaţie În  SCI  Dealurile Agighiolului, vegetația de stepă ocupă suprafețe însemnate. Speciile ierboase reprezentative sunt: Festuca valesiaca, Chrysopogon gryllus, Dichanthium ischaemum, Poa angustifolia, Stipa capillata, Stipa lessingiana, Stipa pulcherrima, Stipa ucranica, […]

detalii

Habitate prioritare

Situl ROSCI 0060 Dealurile Agighiolului este încadrat în bioregiunea stepică. În cadrul sitului au fost identificate 3 tipuri principale de habitate, toate trei prioritare din punct de vedere al importanţei de […]

detalii

Specii protejate de interes comunitar

În SCI Dealurile Agighiolului au statut de conservare 4 specii protejate de interes comunitar, a căror stare de conservare este vulnerabilă. Mărimea populaţiilor acestora nu este cunoscută, studiile ştiinţifice care […]

detalii

Arii naturale protejate

Arie naturală protejată Așa cum este definită în legislația națională, o arie naturală protejată reprezintă o ” zonă terestră și/sau acvatică în care există specii de plante și animale sălbatice, […]

detalii

Amenințări

Amenințări asupra biodiversității Amenințările asupra biodiversității reprezintă acei factori de natură să producă degradarea echilibrului sistemelor vii. În anul 2010, se estima că în ultimii 50 de ani, 60% din […]

detalii