Reţeaua europeană de arii naturale protejate Natura 2000

Rețeaua Natura 2000

Natura 2000 reprezintă  o reţea ecologică de arii naturale protejate, constituită pe întreg cuprinsul Uniunii Europene.

Prin crearea reţelei de arii protejate Natura 2000, Uniunea Europeană îndeplinește obligaţiile asumate la Convenţia Diversităţii Biologice (CBD), adoptată la Rio de Janeiro în 1994. La începutul anului 2010, CBD a fost ratificată de 193 de țări și organisme internaționale, la momentul actual reprezentând cel mai important instrument internațional de coordonare a politicilor și strategiilor privind conservarea biodiversității la nivel global. Acest acord internaţional are trei obiective majore: conservarea diversităţii biologice, utilizarea componentelor sale într-un mod durabil şi împărțirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care decurg din utilizarea resurselor genetice.

Uniunea Europeană  a ratificat CBD  în 21 decembrie 1993, asumându-și rolul de lider internațional și adoptând o serie de strategii și planuri de acțiune, cu rolul de a reduce rata actuală de pierdere a biodiversității la nivel global, regional și național, ca o contribuție la reducerea sărăciei și în beneficiul tuturor formelor de viață de pe pământ (biodiversitatea).

Acest deziderat a fost canalizat pe crearea unei rețele ecologice europene în care să fie incluse eșantioane reprezentative ale  tuturor speciilor și habitatelor naturale de interes comunitar, în vederea protejării acestora și cu garantarea viabilității lor pe termen lung.

Rețeaua Natura 2000 se opune tendinței actuale de fragmentare a habitatelor naturale și se fundamentează  pe principiul  dezvoltării sistemelor socio-economice prietenoase mediului.

Obligațiile legale ale statelor membre UE în domeniul protejării naturii sunt incluse în Directivele Consiliului 79/409/ CE privind conservarea păsărilor sălbatice modificată prin Directiva 2009/147/EEC (numită pe scurt Directiva ”Păsări”) și 92/43/EEC privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatice (numită pe scurt Directiva ”Habitate).

În ianuarie 2010 a fost adoptat documentul privind ”Opțiunile pentru o perspectivă și un obiectiv post 2010 în materie de biodiversitate”. În urma analizei implementării Strategiei UE privind conservarea biodiversității,  au rezultat o serie de aspecte pozitive, dar și o serie de deficiențe. Una dintre realizări este Rețeaua Natura 2000, care acoperă 20% din teritoriul UE, reprezentând cea mai vastă rețea de zone protejate din lume. O deficiență majoră a fost înregistrată la nivel decizional, politica actuală neținând cont suficient de valoarea serviciilor de mediu oferite de ecosisteme, a căror viabilitate nu poate fi susținută numai prin conservarea biodiversității pe care o dețin.

Nu în ultimul rând, la nivel european, conservarea biodiversității a căpătat o nouă interpretare, din perspectiva  înțelegerii și evaluării peisajelor – peisajul influențând în mod direct calitatea vieții, reprezentând un factor important în realizarea și exprimarea bunăstării sociale și individuale. În acest sens, a fost lansat spre dezbatere conceptul de peisaj european, ținta acestui obiectiv reprezentând populația europeană a anului 2020.

La sfârşitul anului 2010, reţeaua Natura 2000 reprezenta 20% din teritoriul Uniunii Europene, 949.910 km2  , respectiv un număr de 26.106 de situri.

Finanţarea UE pentru Natura 2000 a crescut substanţial de-a lungul anilor, principalele surse de finanţare fiind  Programul LIFE+Fondul European pentru Dezvoltare Regională , Fondul pentru Dezvoltare Rurală și Fodul de Coeziune.

Directiva habitate:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:02:31992L0043:RO:PDF

Directiva pasari:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:EN:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:RO:PDF

Situri cu habitate:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/index_en.htm

Situri cu pasari:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_birds/index_en.htm

Regiuni biogeografice:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm

Mediul marin:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/index_en.htm

Linkuri utile

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/

http://natura2000.mmediu.ro/upl/docs/manualul.pdf

http://www.natura2000.ro/

http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles%7CdisplayArticle/articleID_8530/Natura-2000-ce-este-şi-ce-scopuri-are.html

Mesaje

Lasa un comentariu