Reţeaua europeană de arii naturale protejate Natura 2000

Natura 2000 în România

Reţeaua ecologică de arii naturale protejate Natura 2000 este instrumentul prin care se conservă patrimoniul natural al Uniunii Europene şi are drept scop menţinerea într-o stare de conservare favorabilă a celor mai importante tipuri de habitate şi specii ale Europei.

Principiul care stă la baza administrării unui sit Natura 2000 constă în  aplicarea acelor soluţii care permit folosirea de către om a resurselor, în armonie cu capacitatea de regenerare a naturii, pentru perpetuarea acelor bunuri ale patrimoniului natural pentru care a fost desemnat situl, în beneficiul generaţiilor prezente şi viitoare.

O zonă inclusă într-un sit  Natura 2000  nu înseamnă izolarea acesteia; ea beneficiază de acele măsuri de management care iau în consideraţie interesele economice, sociale şi culturale ale comunităţilor, în spiritul unei dezvoltări durabile.

În România, Rețeaua Natura 2000 s-a constituit în urma aderării la Uniunea Europeană în 2007. Valoarea ridicată a biodiversității regăsite pe teritoriul României a condus la modificarea celor două directive, Habitate şi Păsări, prin  includerea de habitate şi specii noi în anexele acestora. Adoptarea directivelor Habitate şi Păsări în legislaţia românească s-a realizat  prin OUG nr. 57/20.06.2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011.

În aplicarea acquisului comunitar de mediu, implementarea Reţelei Natura 2000 a reprezentat unul dintre angajamentele  Romaniei asumat prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană. Pentru aceasta, începând cu anul 2004, Romania a parcurs  mai multe etape:

2004 – transpunerea în legislaţia naţională a celor doua Directive, Păsări şi Habitate;
2007 – elaborarea listei potenţialelor Situri de Importanţă Comunitară (SCI), care preced Ariile Speciale de Conservare, conform Directivei Habitate şi a Ariilor de Protecţie Specială Avifaunistică (SPA), conform Directivei Păsări;
2009 – seminarii biogeografice pentru negocierea listei Siturilor de Importanţă Comunitară;
2010 – aprobarea listei Siturilor de Importanţă Comunitară.

Pasul următor va fi facut în 2016, când Siturile de Importanţă Comunitară devin Arii Speciale de Conservare, creându-se un sistem funcţional de arii protejate Natura 2000, la nivel european.

Conform Ministerului Mediului şi Pădurilor, România a declarat 381 de situri Natura 2000 care ocupă în total 17,89% din suprafaţa ţării, dintre care 273 SCI-uri (13,21% din suprafaţă) şi 108 SPA-uri (11,89% din suprafață). O mare parte din acestea se suprapun peste ariile naturale protejate de interes național sau internațional (parcuri naţionale şi naturale, rezervaţii şi monumente naturale, rezervaţii ale biosferei).

Siturile Natura 2000 prezintă caracteristicile regiunilor biogeografice în spațiul cărora au fost declarate. Dintre ţările Europei, România deţine cea mai mare diversitate biogeografică, în spațiul acesteia regăsindu-se 5, din cele 11 regiuni biogeografice recunoscute oficial în UE: continentală, alpină, panonică, stepică şi pontică.

În prezent, conform datelor Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, pe teritoriul celor două regiuni biogeografice din spațiul Dobrogei, stepică şi pontică, există 49 situri ale reţelei Natura 2000:  23 SCI şi 26 SPA. Dintre acestea, 7 sunt situri marine (6 SCI şi 1 SPA).

Habitate:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:02:31992L0043:RO:PDF

Păsări:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:RO:PDF

Linkuri utile

http://natura2000.mmediu.ro/

http://natura2000.mmediu.ro/situri-natura-2000.html

http://www.anpm.ro/articole/arii_naturale_protejate_de_interes_national-81

http://apmtl.anpm.ro/Mediu/biodiversitate-14

http://www.anpm.ro/upload/5944_anpm_Ghid_Appleton.pdf

http://www.natura2000.ro/

http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles%7CdisplayArticle/articleID_8530/Natura-2000-ce-este-şi-ce-scopuri-are.html

Conservarea naturii, o grijă mai veche…

Omul, a depins întotdeauna de ceea ce natura i-a oferit: hrană, adăpost, bunuri.

Ideea de ocrotire a naturii este atestată începând cu peste 2000 de ani în urmă în principii filozofice, dogme religioase, legi, exemple în acest sens regăsindu-se în edictele împăraților indieni sau mongoli.

În timpul domniei lui Ştefan cel Mare (1457-1504) în  Moldova se înfiinţează „braniştile”, teritorii din care nu se putea recolta iarbă, lemn sau astfel de produse, iar pescuitul şi vânătoarea erau total interzise. Este modelul protecţiei integrale din zilele noastre.

Activităţile tradiționale ajută la protejarea naturii şi a mediului. Cultivarea şi obţinerea produselor ecologice, agricultura tradițională, vânătoarea şi pescuitul în anumite limite, turismul durabil (geoturism sau ecoturism), construcţiile din materiale tradiţionale conforme cu arhitectura zonei, sunt activități prietenoase mediului.

Dreptul de proprietate asupra terenurilor incluse într-un sit Natura 2000, nu este afectat de regimul de arie naturală protejată, instituit. Conform prevederilor legale în vigoare, pentru aceste terenuri cu regim de proprietate privată sau concesionate, proprietarii sau concesionarii sunt îndreptățiți să primească compensații pentru respectarea măsurilor stabilite prin planul de management al ariei naturale protejate.

Mesaje

Lasa un comentariu