Proiecte

Proiecte în strategie

Măsuri de eficientizare a managementului conservativ şi participativ în zona Dealurilor Agighiolului

Este un proiect depus la solicitarea de proiecte nr. V /2012 din cadrul  Programului Operațional Sectorial  Mediu, Axa 4 – Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000. Proiectul a fost selectat, în prezent aflându-se în etapa de revizuire la Organismul Intermediar pentru POS Mediu-Galați.

Principalul rezultat obținut în cadrul proiectului îl reprezintă Strategia de utilizare durabilă a serviciilor de mediu generate de aria naturală protejată SCI Dealurile Agighiolului.

În momentul de faţă comunităţile locale, administraţiile acestora şi reprezentanţii mediului economic, în absenţa înţelegerii faptului că dezvoltarea pe termen lung a sistemelor socio-economice se poate face numai pe baza sistemelor ecologice naturale şi semi-naturale, percep regimul de conservare, instituit legal în siturile din reţeaua  de arii naturale protejate „Natura 2000”, ca un regim împotriva dezvoltării economice a comunităţilor.

De asemeni, lipsa unor repere privind evaluarea costurilor înlăturării prejudiciilor de mediu, a pierderilor de  biodiversitate generate de exploatarea nesustenabilă a resurselor naturale, duce la decizii ale administraţiilor locale şi chiar ale  administraţiilor de mediu, care minimalizează efectele pe termen lung ale autorizării unor activităţi economice în aria naturală protejată.

Cunoaşterea insuficientă sau deloc a noţiunii de serviciu de mediu, a modului de evaluare a serviciilor de mediu şi a posibilităţii de valorificare sustenabilă a acestora, au dus  la situaţii în care resursele cadrului natural al ariei naturale protejate Dealurile Agighiolului au fost utilizate  cu afectarea pe termen lung a peisajului, a integrităţii suprafeţelor ocupate de habitatele prioritare, a modificării  regimului de utilizare a terenurilor.

Diseminarea informaţiilor în rândul factorilor interesaţi cu privire la valoarea serviciilor de mediu, a modalităţii de evaluare al acestor servicii  şi a posibilităţii de valorificare financiară a serviciilor de mediu generate în aria naturală protejată, este de natură să modifice perspectiva şi  atitudinea autorităţilor locale cu privire la conservarea valorilor cadrului natural. Acest fapt produce un mediu economic şi administrativ mai prietenos scopului conservării valorilor naturale în aria protejată şi determină poziţionarea autorităţilor locale sau a reprezentanţilor mediului de afaceri alături de custode, în implementarea măsurilor de management, respectiv în valorificarea sustenabilă a serviciilor de mediu.

Coroborată cu Planul de management integrat al SCI Dealurile Agighiolului care se va elabora în perioada noiembrie 2013 aprilie 2014 prin proiectul POS Mediu nr. SMIS CSNR 36254, Strategia de utilizare durabilă a serviciilor de mediu generate de aria naturală protejată SCI Dealurile Agighiolului realizează îmbunătăţirea capacităţii custodelui de gestionare a stării favorabile de conservare a biodiversităţii şi oferă o perspectivă completă factorilor interesaţi, în legătură cu capacitatea productivă a ecosistemelor din aria naturală protejată, în condiţiile exploatării sustenabile a resurselor cadrului natural.

De Strategia de utilizare durabilă a serviciilor de mediu generate de aria naturală protejată SCI Dealurile Agighiolului vor beneficia administraţiile locale şi judeţeană, administraţia de mediu APM Tulcea, Direcţia Silvică Tulcea- Ocolul Silvic Babadag, reprezentanţii mediului economic local, instituţii de învăţământ, cercetători.

Mesaje

Lasa un comentariu