Proiecte

Proiecte în implementare

Biodiversitate şi dezvoltare durabilă în zona sitului RO SCI 0060 Dealurile Agighiolului

http://www.ageod.org/proiecte/dealuri.html

Depus la Organismul Intermediar Galaţi pe 30.03.2011, în cadrul Axei Prioritare 4 a Programului Operaţional Sectorial “Mediu” (POS Mediu) – “Implementarea Sistemelor Adecvate de Management Pentru Protectia Naturii”, proiectul Biodiversitate şi dezvoltare durabilă în zona sitului RO SCI 0060 Dealurile Agighiolului a fost aprobat pentru finanţare conform OM nr. 1524 din 1 iunie 2012.  Contractul de finanţare nr. 129950  din  09.07.2012 a fost semnat de Asociaţia GeoD  cu Ministerul Mediului şi Pădurilor prin Direcţia Generală AM POS Mediu, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Mediu”.

Proiectul are ca obiectiv principal elaborarea planului de management  pentru ROSCI 0060 Dealurile Agighiolului. La baza elaborării acestuia va sta un număr de 6 studii științifice elaborate de specialiști, referitoare la biodiversitatea sitului și starea de conservare a acesteia,influența activităților antropice asupra biodiversității și categoriile de folosință și formele de proprietate asupra terenului, pentru suprafața de 1433 ha, cu regim de arie naturală protejată. Activitatea de cercetare va fi finalizată cu un bogat material științific, însoțit de planuri, hărți, recomandări cu privire la îmbunătățirea valorii pentru pășunat a pajiștii stepice, informații care vor fi puse la dispoziția autorităților locale, operatorilor economici și instituțiilor interesate.

Prin proiect, se vor desfășura două activități care se adresează copiilor din școlile comunităților învecinate SCI și un seminar, adresat de această dată instituțiilor locale și sectorului economic, la care se va prezenta importanţa realizării unui statut favorabil de conservare a biodiversităţii în SCI, în raport cu activităţi economice prietenoase mediului.

Pentru SCI Dealurile Agighiolului a fost dezvoltat prezentul site.

Rezultatele auditului proiectului, realizat în două sesiuni, deasemeni vor putea fi accesate  pe acest site.

Administrarea proiectului se realizează printr- o echipă alcătuită din manager de proiect, responsabil financiar și achizitor, iar activitățile proiectului sunt implementate de membrii Asociației GeoD sau în cadrul unor contracte de servicii cu terți.

Pentu detalii privind proiectul, vă puteți adresa Doamnelor Antoneta SEGHEDI – Președinte al Asociației GeoD pentru promovarea geodiversității, tel: 0745784546 sau  Isabela BĂDILAȘ – Manager de proiect, tel: 0745065098, Fax: 0212523039 sau la adresa asgeod@gmail.com.

Untitled

Mesaje

Lasa un comentariu